top of page

AMENITIES
& SERVICES

IMG_4906AC44CC83-7.jpeg
  • น้ำตกน้ำแร่ส่วนตัวในรีสอร์ทสองแห่ง

  • อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง(บางห้อง)

  • ทางเดินหิน  Arty Walk ปลอดภัย 24 ชม.

  • อ่างอาบน้ำแร่ธรรมชาติ

  • สระเล่นน้ำธรรมชาติ

  • บริการอาหาร เครื่องดื่มถึงที่พัก

  • บริการบาร์บีคิว กลางแจ้งส่วนตัว

  • น้ำแร่บริการฟรี มินิบาร์แบบแจ้ซ้อน

  • ร้านกาแฟ Sherpa Caffe' d Arte' 

  • French Wine List

E47244CA-905C-4457-8F2A-7B7C53437532.JPG
bottom of page