top of page

CONTACT US

RESERVATION & HOTEL INQUIRIES

 

ในสถานการณ์โควิท ท่านที่จองพักแล้วสามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยเรายินดีขยายเวลาการจองให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

Tel 081-9841767 email :ShepaWow@gmail.com

Line id : SherpaWow  Line@: @SherpaWow

facebook : SherpaWow

เฌอปาแจ้ซ้อน ที่พักอารมณ์ดี ความสุขใจของลำปาง

Thanks for submitting!

bottom of page